skip to Main Content

Onderzoek en ontwikkeling van futureproof voedselsystemen

Onze visie

Afval is voedsel. Jaarlijks komt nog altijd honderden miljoenen kilo’s organische restafval terecht in verbrandingsoven. Het is doodzonde om deze waardevolle
reststroom naar het grondstoffen-crematorium te brengen. Beter is, met het oog op duurzaamheid, dit organisch materiaal zolang mogelijk in de kringloop te houden. Met name als je kijkt naar nitraten en fosfaten moeten we deze kringlopen zoveel mogelijk proberen te sluiten om vervuiling en grondstofschaarste tegen te gaan. SmartCrops ontwikkelt circulaire voedselproductie systemen voor een duurzame toekomst.


 

Foodwaste&Tech=FreshFood

Black Soldier Flies

Wij onderzoeken Black Soldier Flies. Deze Zwarte Soldaatvlieg wordt geboren als larve, met als eigenschap: etensresten en GFT-afval ter plekke omzetten in voedzaam (vee)voer. Deze larven kunnen met deze eigenschap afvalstromen en (vee)voerstromen verbinden en tot een circulair systeem maken. Lees hier meer over Black Soldier Flies.

Aquaponics

Uiteindelijk streven we naar een volledig circulair systeem. Bij aquaponics komt alles samen: de Black Soldier Flie larven zetten etensresten om in voedzaam voer, dit voer wordt gevoerd aan vissen, vissen geven nutriënten af aan het water, het water wordt opgenomen door planten, de planten groeien: er is vers voedsel! En dan: overblijfselen. Die worden natuurlijk weer gevoerd aan de larven. En zo door.

Controlled Environment Agriculture

Bij SmartCrops willen we het liefst alles onder controle hebben. We zetten de dynamiek van de natuur in bij onze systemen, maar houden het nauw in de gaten. Zo zien we goed wat er gebeurd en hoe we het kunnen verbeteren. We doen dan ook aan ‘Controlled Environmental Agriculture’, waarbij we de beste producten kunnen garanderen.

Back To Top